Kyläkoulut | Tutustu Tikkalan koulun mahdollisuuksiin

Kyläkoulut ovat tuttuja ja turvallisia oppimisympäristöjä

Kyläkoulut ovat tuttuja ja turvallisia oppimisympäristöjä

Kyläkoulut vetävät puoleensa lapsiperheitä

Kyläkoulut ovat olleet vuodesta 1990 kuuma puheenaihe Suomessa. Liian monen lapsen oppilaitos on kokenut kovan kohtalon. Pieni sivukylällä sijainnut kaksi- tai kolmeopettajainen koulu on lopettanut toimintansa. Se on myös merkinnyt sitä, että lapsiperheet ovat joutuneet muuttamaan lähemmäs lasten uutta opinahjoa. Tämä on tarkoittanut kuoliniskua palveluille ja kylän muulle toiminnalle. Toisin on kuitenkin elinvoimaisessa Tikkalassa. Koulu toimii, kylä on vireä, on harrastusmahdollisuuksia, asuntoja rakennetaan ja palvelutkin pelaavat.

Kyläkoulut arvostelun keskipisteessä

Pienet koulut ovat arvostelun keskipisteessä sekä puolesta että vastaan. Tilanne on käynnistänyt tutkimuksia siitä, mitä hyötyjä pienet koulut tuovat kylälle ja mitkä ovat oppimisen kannalta etuja. Lakkautettavien koulujen puolesta on kerätty myös adresseja. Seuraavista aiheista löytyy paljon tietoa:

  • Kyläkoulu tutkimus
  • Kyläkoulun edut
  • Adressit kyläkoulujen puolesta

Miten kaikesta on selvitty Tohmajärvellä?

Koulun säilyminen, kylän toimiminen vireästi ja koko yhteisön elinvoimaisuus on monen asian summa. Kaikki palapelin palaset ovat loksahtaneet kohdalleen ja Tikkalan kylä voi olla ylpeä siitä, millaista toiminta on tänä päivänä. Lapsilla on koulu, koululla on harrastusmahdollisuuksia, eikä vähimpänä voida pitää sitäkään, että koulun tiloissa toimivat sekä iltapäiväkerho että päiväkotikin. Vanhempien näkökulmasta tämä on kätevä ratkaisu. Yhteisön ollessa tiivis, sinne on myös helppo rakentaa palvelut.

Pienen koulun etuja on ehdottomasti se, että eri ikäisillä lapsilla on mahdollisuus opiskella samassa luokkatilassa. Keskittyminen omien tehtävien hoitamiseen syntyy kuin itsestään. Oppilaat tuntevat toisensa, eikä pienissä kouluissa ole todettu kiusaamista juuri lainkaan. Tunne siitä, että koulu on lapselle turvallinen ja hyvä paikka, on varmasti vanhemmille mieleinen. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tiivistä ja sillä on positiivinen vaikutus koko kyläyhteisöön. Tämä on omiaan houkuttamaan uusia asukkaita. Tikkalan koulu on kolmiopettajainen ja opettajien lisäksi koululla on koulunkäyntiohjaaja.

Kyläkoulut ovat todellinen sijoitus tulevaisuuteen

Tikkalassa tuskin tarvitsee kampanjoida koulun tai palveluiden säilymisestä, siitä pitää huolen jo vireä kylätoiminta. Jos muuttoliike on enemmän sisään- kuin ulospäin, koululla on erinomaiset mahdollisuudet selvitä myös tulevaisuudessa. Kylän ja koulun parhaita puolestapuhujia ovat tyytyväiset vanhemmat. Maaseudulla on hyvä asua, eikä Tikkalastakaan ole pitkä matka kaupunkikeskuksiin, jos vaihtelua haluaa. Lisäksi vehreä ja vehmas ympäristö järvineen on lapsille monimuotoisempi ympäristö kasvaa kuin jokin kaupunkikorttelin betoniviidakko. Erään tutkimuksen mukaan pieniltä kouluilta saa hyvän pohjan tähdätä jatko-opintoihin ja niissä menestymiseen on hyvät mahdollisuudet.

Lapsiperheen arki, harrastustoiminta ja yhteisöllisyys on helppo yhdistää näin vireässä kylässä. Lapsilla on turvallinen kasvuympäristö, tilaa temmeltää ja harrastusmahdollisuus lähellä kotia. Koulu on pieni, noin 50 oppilaan opinahjo, joten koululaisen yksilöllisyys on helppo ottaa huomioon. Alueella riittää tontteja ja palveluita on tarjolla. Lisäksi kulkuyhteydet lähikaupunkeihin ovat hyvät. Tikkalan kylään on helppo ihastua, jopa tykätä niin paljon, että jää vakituiseksi asukkaaksi!