Tikkalan kyläseura ry

Tikkalan kyläseura järjestää monenlaista toimintaa. Kyläseura toimii kylän parhaaksi yhteistyössä muiden alueen kylien kanssa. Kyläseura järjestää tapahtumia ympäri vuoden, toivottaa uudet asukkaat ja vauvat tervetulleeksi kylälle sekä ottaa tarvittaessa kantaa kylää koskeviin asioihin.

Hallituksessa toimikaudella 2020 ovat:

pj_2020

Puheenjohtaja Helinä Lähdesluoma

Kylätoimikunnan ja maamiesseuran historiaa

harjula_mvTikkalan kylätoimikunta perustettiin 1981 varmistamaan hiljenevän kylän koulun säilyminen. 25 toimintavuoden jälkeen vuodenvaihteessa 2006-2007 kylätoimikunta lakkautettiin ja toiminta yhdistyi maamiesseuran kanssa jatkuakseen Tikkalan kyläseura ry -nimellä. Jo vuosia ennen yhdistymistä seurojen yhteistyö oli hyvin tiivistä. Yhdistymistä edelsi Maamiesseuran sääntömuutos, joka mahdollisti toiminnan koko kylän eikä pelkästään kylän viljelijäväestön hyväksi. Sääntömuutos toteutettiin yhdistämällä kylätoimikunnan säännöistä joitakin tarvittavia pykäliä maamiesseuran sääntöihin. Samassa yhteydessä tehtiin nimenmuutos Korpilahden Tikkalan Kyläseura ry:ksi.

Maamiesseuralla on huomattavasti pidemmät perinteet. Se on perustettu vuonna 1912. Nimenä oli vuoteen 1937 Korpilahden Muuratjärven Maatalousseura, vuoteen 1985 Korpilahden Muuratjärven Maamiesseura ry ja vuoteen 2006 Korpilahden Tikkalan Maamisseura ry. 1946 nuorisotoimikunta esitti oman seurantalon tarvetta ja 1947 ostettiin maamisseuralle urheilukenttä. ns.Koiranloukulta. Sama kenttä palvelee edelleen entistä ehompana. 1952 aloitettiin seurantalo Harjulan rakentaminen. Talon ensimmäinen vaihe valmistui 1956.

Toiminta 1960-luvun puoliväliin saakka oli voimakasta maatalouden parissa työskentelyä. Maamiesseuraa tarvittiin uusien toimintatapojen ja teknisen kehittymisen tuomien oppien jakajana jäsenistölle. Kun neuvoja saapui kurssitilaisuuteen hän oli kuin dynamo, joka levitti sähköä kuulijoihin.(vuosikertomus 1927)

1960-luvulla alkoivat peltojen paketoinnit ja maatalouden koneellistuminen. Maamiesseuran toiminta jatkui kuitenkin vielä vakaana. Kursseja pidettiin ja tietysti sääntömääräiset kokoukset. Oma talo piti huolen siitä, ettei toiminnan liekki päässyt sammumaan. 1980 tehtiin suunnitelmia Harjulan korjauksesta ja ehostamisesta. 1982 alkanut Harjulan remontointi tehtiin yhteistyössä maamiesseuran ja kylätoimikunnan kesken. 1996-1998 tehtiin 80 neliön ravintolasiipi.

%d bloggaajaa tykkää tästä: